CUP

Seminář o možnostech podpory projektů s využitím nástrojů Czech-UNDP Partnership for SDGs

pro realizátory projektů ze soukromého sektoru, neziskového sektoru,
akademické sféry a institucí veřejné správy

Online, úterý 13. 6. 2023, 14:00 – 16:00

Účast je možná online. Zájemcům bude odkaz k připojení (MS Teams) zaslán po registraci. Prosím kontaktujte katerina.linhartova@undp.org

V rámci semináře budou prezentovány dva nástroje Partnerství:

Expertise on Demand: V rámci tohoto nástroje poskytují čeští experti praktické zkušenosti a odborné znalosti, konkrétně se jedná o technickou pomoc, vedení odborných konzultací, tvorbu studií proveditelnosti nebo přípravu odborných školení.

Challenge Fund – Czech Solutions for SDGs: Jedná se o program podporující inovativní řešení, která zvýší kapacity pro udržitelný rozvoj, poskytnou přidanou hodnotu a uvedou nové technologie či produkty do prioritních zemí. Ve spolupráci s českým soukromým sektorem, nevládními organizacemi, institucemi veřejné správy, univerzitami i výzkumnými centry jsou tak implementovány nové postupy, produkty, řešení nebo služby, která zároveň představují přenos českého know-how a přispívají k naplnění Cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030.

Předběžný program:

  • 14:00 – 14:15    Úvod a představení CUP / M. Konrád, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR
  • 14:15 – 15:00    Nástroje CUP / P. Faus, K. Linhartová, UNDP Istanbul Regional Hub
  • 15:00 – 15:15    Příklad úspěšného projektu č. 1
  • 15:15 – 15:30    Příklad úspěšného projektu č. 2
  • 15:30 – 15:55    Q & A diskuze
  • 15:55 – 16:00    Závěr

Pracovním jazykem akce je čeština.

Účast je možná online. Zájemcům bude odkaz k připojení (MS Teams) zaslán po registraci. Prosím kontaktujte katerina.linhartova@undp.org

V případě dotazů kontaktujte Pavla Fause na adrese pavel.faus@undp.org za UNDP nebo Milana Konráda na adrese milan_konrad@mzv.cz za MZV.