CUP

České drony pomáhají při hledání hlubinných vodních kapes v Etiopii

Etiopie čelí nedostatku vody. Existující zdroje se stále zmenšují a mnohé jsou navíc znečištěné. Česká společnost LIAZ Explorations uspěla se svým projektem v letošním kole Challenge fondu chce využít drony své vlastní výroby k lokalizaci hlubinných vodních kapes v somálském regionu, který patří mezi nejsušší místa v Etiopii. O plánech LIAZ v Africe i životě v somálském regionu jsme si povídali s paní Zuzanou Beranovou, která dříve působila v diplomatických službách ČR v Africe a nyní je projektovou manažerkou LIAZ.

S jakým řešením přichází LIAZ do Etiopie?

Liaz přichází do Etiopie s řešením vyhledávání hlubinných vodních kapes, tzv. kolektorů. Společnost LIAZ spolupracuje s mezinárodním týmem geologů a geofyziků, kteří vyvinuli jedinečnou technologii pro geologický průzkum. Průzkumná technologie LIAZ (LET) byla vytvořena kombinací technologie satelitního zpracování dat pro geologickou prospekci a využitím nového bezpilotního vrtulníkového systému SKYSPOTTER pro letecký geofyzikální průzkum. Celý proces má inovativní charakter.  Ve fázi průzkumu je několikanásobně levnější. Fáze průzkumu trvá jen několik měsíců, zatímco tradiční geologické průzkumné práce trvají roky. Kromě toho může nalézt vodní kapsy v pouštních nebo polopouštních oblastech nebo v jiných oblastech, které jsou klasifikovány jako neperspektivní. Technologie dokáže lokalizovat vodní zdroje v hlubinách, kde je tradiční geologie bezzubá.

V Etiopii chceme rovněž prostřednictvím tohoto projektu získat reference, a současně ujistit etiopskou vládu o dlouhodobosti naší strategie. Chceme v Etiopii s vládou vytvořit joint-venture na zřízení servisního a údržbového centra, které pak bude sloužit i pro ostatní země v regionu Afrického rohu. 

Kde všude LIAZ na zahraničních trzích mimo EU působí a jaký měla vliv existence Challenge fondu na rozhodnutí v Etiopii implementovat současný projekt? Jakou v tom hraje roli to, že jste léta působila v diplomatických službách ČR i EU v Africe?

Liaz postupně rozšiřuje své pole působnosti i do ostatních afrických zemí. Projekt na vodu máme například v Botswaně, kde jsme vytvořili konsorcium s tamější vládou a FAO. Otevíráme projekt se společností Randwater v Jihoafrické republice.

Vzhledem k tomu, že mezi cílovými zeměmi Challenge fondu byly i dvě africké, využili jsme této možnosti k upevnění naší pozice v Etiopii.  Etiopii jsem si vyhodnotila jako vhodnou zemi i díky svým předchozím africkým zkušenostem. Je to strategický partner, a navíc Česká republika tam má výborné postavení. Pomohli jsme Etiopii v nejobtížnějších okamžicích a oni si toho cení. 

Proč jste si v rámci Etiopie vybrali somálský region?

Voda je mnohem cennější než peníze. Prostředky se najdou vždycky, ale voda je vzácná

dr. Abdulkadir Mohamoud, ředitel Somali Region Agriculture Bureau

Jedná se o nejvyprahlejší obydlený region v Etiopii. Nedávno jsem jej navštívila. Bylo zrovna po deštích, ale největší přehrada za městem Jijiga byla vyschlá. To, že voda znamená život, platí v této oblasti dvojnásobně. Do sídla somálského regionu jsem přijela po konzultacích s ministerstvem zemědělství, které si určilo, že nechtějí vyhledávat vodní kapsy, které jsou více jak sto metrů pod zemí, a to kvůli nákladům na vrty. Šéf somálské zemědělské kanceláře však řekl: „voda je mnohem cennější než peníze. Prostředky se najdou vždycky, ale voda je vzácná.“ Tímto nás motivoval k tomu hledat vodní kolektory i ve větších hloubkách.

Jakým způsobem zamýšlíte pokračovat ve svém záměru po skončení financování z Challenge fondu?

Po skončení projektu Challenge fondu usilujeme o tzv. scale-up projektu. S etiopskou vládou i s UNDP nasdílíme lokace hlubinných vodních kapes. Následně budeme usilovat o navýšení financování na pokrytí leteckého měření i na samotné vrty. Již jsme se spojili s ministerstvem zemědělství s odborem zavlažování, s nímž pak budeme plánovat distribuci vody. S požadavkem na další financování se obrátíme i na ostatní donory.

Česká podpora projektu

Projekt realizovaný českou společnostní LIAZ v Etiopii pod záštitou Rozvojového programu OSN je finančně podporován tzv. Czech Challenge Fund grantem prostřednictvím Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN (anglicky: Czech-UNDP Partnership for Sustainable Development Goals, zkráceně: CUP). Cílem CUP je přispívat k dlouhodobému udržitelnému rozvoji ve vybraných zemích – a to skrze sdílení české expertízy společně s realizací inovativních řešení s potenciálem pro rozšíření napříč sektory a regiony.

CUP tak následuje celosvětový trend, který upozorňuje na nezbytnost zapojení všech dostupných finančních zdrojů – veřejných i soukromých, lokálních i mezinárodních – pro zvýšení pozitivního dopadu rozvojových aktivit.