CUP

Dalších 10 dílů podcastu Globálně Spolu je venku!

Czech-UNDP Partnership dlouhodobě podporuje různorodé projekty v šesti prioritních zemích. I proto jsme rádi, že můžeme některé z nich představit pomocí podcastu Globálně spolu. Řeč není jen o projektech Challenge Fundu, ale i o zkušenostech inovátorů z rozvojových zemí, implementaci projektů během Covidu-19 a o spolupráci s OSN. Ať už se zajímáte o vzdělávání, zdravotnictví, přírodu nebo o chytrá města, v našich podcastech si vyberete. Epizodami provází český novinář David Klimeš.

Všechny díly naleznete na Acastu, ale také na:

🎵 Spotify 

🍎 Apple Podcasts

Příjemný poslech přeje projektový tým Czech-UNDP Partnership.

11 – Soňa Zacharová – EGO Zlín s.r.o.

V jedenáctém dílu podcastu Globálně Spolu bude řeč o biologické ochraně pro urgentní medicínu. EGO ZLÍN s.r.o. dodává komplexní systémy biologické ochrany, které zvyšují bezpečí v medicíně. Projektová manažerka firmy Soňa Zacharová bude mluvit o jejich projektu v Bosně a Herzegovině, který probíhal během vypuknutí pandemie COVIDU-19. Jak se pracuje na projektu během pandemie? Otevírá značka OSN dveře ke spolupráci s lokálními partnery?

12 – Vojtěch Nosek a Pavel Kordík– UNICO ai.

Hostem dvanáctého dílu podcastu Globálně Spolu jsou Vojtěch Nosek a Pavel Kordík z firmy UNICO ai. jejich firma pomáhá zefektivnit spoupráci mezi univerzitami a firmami. V Gruzii je velký důraz na teoretické vzdělání, ale není tam propojení s byznysem a studentům chybí praxe. UNICO ai. pomáhá mladým lidem v rámci Rustavi Innovation Hubu rozvíjet nové schopnosti, propojit je s byznysy a zvýšit tak jejich šance na uplatnění na pracovním trhu.

13 – Václav Těhle – DOT Glasses

Ve třináctém dílu podcastu Globálně spolu se budeme bavit s Václavem Těhlem ze společnosti DOT Glasses, která pomáhá dodávat levné brýle do regionů, kde by si lidé brýle normálně nemohli dovolit. Czech-UNDP Partnership podpořil projekt v Etiopii, kde je pouze jeden oční doktor na 700 tisíc lidí a mnoho lidí si brýle nemůže dovolit.  Jak se společnosti v Etiopii pracovalo a jak důležité pro ně bylo pracovat s Challenge Fundem?

14 – Historik Vojtěch Kubec – Gruzie

Hostem čtrnáctého dílu Globálně Spolu je historik a lektor českého jazyka a literatury na Fakultě humanitních věd a Ekonomické fakultě Tbiliské státní univerzity Ivane Džavachišviliho. Díky své hluboké znalosti historie, etnologie a kultury jihokavkazského regionu se v rámci spolkové činnosti věnuje uchovávání informací o vývoji zdejší krajanské komunity. Od roku 2013 se v různých pozicích podílí na realizaci projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Gruzii včetně projektů podpořených Czech-UNDP Partnership for SDGs.

15 – Expert v oblasti životního prostředí Michael Hošek – Gruzie

V patnáctém dílu podcastu Globálně Spolu se budeme bavit o životním prostředí a jeho ochraně v Gruzii s expertem Michaelem Hoškem.  Ten měl v Gruzii na starosti několik expertních projektů v chráněných krajinných oblastech. Gruzie má obrovský potencial, ale nemá dost prostředků,aby své přírodní bohatství chránila. V rámci svých expertíz Michael Hošek spolupracuje mimo jiné s Českou Rozvojovou Agenturou a Czech Challenge Fundem.

16 – Jan Vozáb, Berman Group

Hostem šestnáctého dílu podcastu Globálně Spolu je konzultant pro Berman Group Jan Vozáb, který se mimo byznysových projektů zapojuje i těch rozvojových.  Řeč bude mimo jiné o expertních projektech v Gruzii a Bosně a Herzegovině, kterých se Jan Vozáb účastnil pod hlavičkou UNDP. Zmíněna bude také expertní databáze UNDP, k čemu je tato databáze dobrá a kde ji najít?

17 – Miroslav Kučera, Aspiro

V sedmnáctém dílu podcastu Globálně Spolu se budeme bavit o poradenských službách v rozvojových zemích se zástupcem společnosti Aspiro Miroslavem Kučerou.  Budeme se bavit o platformě chytrých dat v Bosně a Herzegovině a kde všude se toto řešení dá využít a jak těžké je se zorientovat v možnostech rozvojové spolupráce s různými agenturami.

18 – Jan Blinka, Charita ČR

Hostem osmnáctého dílu podcastu Globálně Spolu je Jan Blinka z Charity České Republiky. Charita ČR se v Gruzii věnuje zdravotnictví, sociální ochraně, ochraně venkova a enviromentálním otázkám – nakládání s odpady. V současné době probíhají projekty na podporu testování HIV v Gruzii a pomoc lidem s postižením, aby nemuseli končit v ústavech. Proč jsou tyto projekty potřeba, jaký je jejich cíl a jak se ohledně projektů spolupracuje s gruzínskými úřady?

19 – Petr Sič, čajová plantáž v Gruzii

V devatenáctém dílu podcastu Globálně Spolu se budeme bavit o čaji a jeho dovážení z různých koutů světa s českým sociologem Petrem Sičem. Věděli jste, že Gruzie má čajové plantáže? A jak projekt Petra Siče pomáhá místním?

20 – Michaela Vacková Diakonie

Hostem dvacátého dílu podcastu Globálně Spolu byla Michaela Vacková z Diakonie. Diakonie se věnuje poskytování sociálních služeb v ČR, ale své projekty má i v zahraničí. Czech-UNDP Partnership podpořil projekt v Kambodži v rámci Challenge Fundu, který se zabýval ženským zdravím. Diakonie pomohla vyškolit ve spolupráci s místním partnerem ženy na šití znovupoužitelných vložek. Projekt tak nejenom přispěl ke zlepšení dostupnosti menstruačních pomůcek, ale zároveň rozjel mikropodnikání a pomohl osvětě ohledně ženského zdraví. Jak jim pomohla spolupráce s Czech-UNDP Partnership? A kde jinde Diakonie působí?

About the Czech-UNDP Partnership – Challenge Fund and Expertise on Demand

Through the Challenge Fund and Expertise on Demand, the Czech-UNDP Partnership for SDGs brings innovative solutions from the Czech Republic’s private sector, NGOs, universities, state institutions, research centres and individuals to tackle specific developmental challenges in the priority countries. The implementation of projects and expertises is financially supported by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.